Pääsivu
| Tutkimustulokset | Julkaisut | Tutkimusryhmä | Yhteystiedot | In English
 

 

Tutkimusryhmä

PhD Hannele Seeck
Tutkimushankkeen johtaja ja vastaava tutkija (vuosina 2005-2009)

Hannele Seeck on johtamisen tutkija, ja hänen keskeisiä tutkimusintressejään ovat johtamisopit ja niiden historia, kriisijohtaminen ja hyvinvointijohtaminen. Lisätietoja: http://www.hanneleseeck.com

VTM Anna Kuokkanen
Tutkija (vuosina 2006-2009)

Anna Kuokkanen tutki hankkeessa erityisesti ihmissuhdekoulukuntaa ja sen omaksumista Suomessa sekä eri johtamisparadigmojen omaksumista Suomen metalliteollisuudessa. Kuokkanen kirjoitti useita artikkeleita sekä kotimaisiin että kansainvälisiin tieteellisiin julkaisuihin (ks. julkaisut).

VTM Aino Laakso
Tutkija (vuosina 2006-2008)

Aino Laakso tutki hankkeessa erityisesti organisaatiokulttuuri- sekä rakenneteorioita sekä johtamisparadigmojen omaksumista Suomen metsäteollisuudessa. Laakso kirjoitti useita kotimaisia ja kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita (ks. julkaisut).

VTM Ossi Eräkivi
Apulaistutkija (vuonna 2007)

Ossi Eräkivi tutki erityisesti metsä- ja metalliteollisuuden sekä kyseisillä aloilla toimivien yritysten historiaa Suomessa. Tutkimusprojektin aikana Eräkivi kirjoitti kotimaisen artikkelin johtamisoppien käytöstä metsä- ja metalliteollisuuden vuosikatsauspuheissa 1980-2005 yhdessä Seeckin kanssa.

VTM Simo Järvelä
Väitöskirjatutkija (vuonna 2006)

Simo Järvelä toimi hankkeessa vuoden 2006 Emil Aaltosen säätiön rahoittamana apurahatutkijana. Järvelä tutki erityisesti tieteellistä liikkeenjohtoa ja sen saapumista Suomeen. Vuoden aikana Järvelä kirjoitti yhdessä Seeckin kanssa katsauksen taylorismin saapumisesta Suomeen ja sen asemasta työnjohtokoulutuksen osana 1910-1950.

VTK Anita Välikangas
Apulaistutkija (vuonna 2009)

Anita Välikangas osallistui hankkeen loppuvaiheessa hankkeen viimeistelyyn sekä viestintään. Hän on kiinnostunut erityisesti kriittisestä johtamisen tutkimuksesta (critical management studies).

 

 

 

 

 

Copyright © Hannele Seeck