Pääsivu
| Tutkimustulokset | Julkaisut | Tutkimusryhmä | Yhteystiedot | In English
 

 

Johtamisopit Suomessa

Johtamisopit Suomessa -hankkeessa tutkittiin empiirisesti johtamisoppien omaksumista Suomessa 1917–2009. Tutkimuksessa selvitettiin, mihin millaista nykyajan yritysjohtaminen Suomessa on ja millaisen perinnön varaan se rakentuu sekä miten suomalainen johtamistraditio on kehittynyt suhteessa kansainväliseen johtamistraditioiden kehitykseen.

Hankkeessa tutkittiin 1900-luvun ja 2000-luvun alun tärkeimpien johtamisparadigmojen syntyä, sisältöä ja perintöä Suomessa. Tutkimustulokset kertovat siitä, millaisella ideologialla eri opit oikeuttavat johtamiskäytäntöjä ja millaisia tekniikoita ne tarjoavat johtamisen toteuttamiseen.

Johtamisparadigmojen omaksumista Suomessa tarkasteltiin mm. seuraavien kysymysten kautta: milloin oppeihin liittyvää kirjallisuutta on suomennettu? Milloin, missä ja miten toisaalta yleislehdissä ja toisaalta tieteellisissä aikakauslehdissä opeista on kirjoitettu? Milloin ja missä määrin oppeja on opetettu korkeakouluissa, ja miten eri oppien tutkimukselle on annettu rahoitusta? Miten eri johtamisopit ilmenevät toisaalta metsä- ja metalliteollisuuden vuosikatsauspuheissa, henkilöstölehdissä ja ylimpien johtajien haastattelukertomuksissa?

Johtamisopit Suomessa -tutkimushanke toteutettiin vuosina 2005–2009 yhteistyössä Työterveyslaitoksen, Suomen Akatemian ja Emil Aaltosen säätiön kanssa.

 

 

 

 

Copyright © Hannele Seeck