Main Page | Results | Publications| Research group | Contact | Suomeksi
 

 

Publications

Scientific monographs

 • Seeck, Hannele (2008). Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin.  (Management Paradigms in Finland: From Taylorism to the Theories of Innovation.) Gaudeamus: Helsinki. (p. 397)
  • Used as a coursebook on core course on management and leadership at the Helsinki School of Economics and National Defence University. It is also used as a course book at the University of Helsinki and University of Turku among others.

Articles in peer-reviewed journals

 • Seeck, Hannele & Kuokkanen, Anna. Management Paradigms in Finnish Journals and Literature between 1921 and 2006. Business History 52 (2), 306-336.
 • Seeck, Hannele & Parzefall, Marjo-Riitta. Direct or Indirect Control? From HRM to Psychological Contracting. The International Journal of Human Resource Management (forthcoming).
 • Seeck, Hannele & Laakso, Aino (2010). The Adoption of Management Paradigms in Finnish Management Research 1937-2007. Journal of Management History 16 (2), 174-194.
 • Kuokkanen, Anna, Laakso Aino & Seeck Hannele (2010). Management Paradigms in Personnel Magazines of the Finnish Metal and Forest Industries. Journal of Management History 16 (2), 195-215.
 • Seeck, Hannele & Laakso, Aino (2010). Adoption of Managerial Ideologies in Finnish Academic Management Education 1960-2007. Journal of Organization and Management History 5 (1), 37-64.
 • Seeck, Hannele & Parzefall, Marjo-Riitta (2008). Employee Agency: Challenges and Opportunities for Psychological Contract Theory. Personnel Review 37 (5), 473–489.
 • Parzefall, Marjo-Riitta, Seeck, Hannele & Leppänen, Anneli (2008). Employee Innovativeness in Organizations: A Review on the Antecedents. Finnish Journal of Business Economics 2, 165–182.
 • Seeck, Hannele & Eräkivi, Ossi (2008). Rationaalista vai normatiivista ideologiaa? Johtamisoppien käyttö vuosikatsauspuheessa Suomen perusteollisuudessa 1980–2005. (Rational or Normative Ideologies? The Use of Management Rhetorics in the Annual Reports of the Finnish Industries 1980–2005.) Hallinnon tutkimus / Administrative Studies 27 (2), 13–35.
 • Anna Kuokkanen & Hannele Seeck (2008). Ihmissuhdekoulukunnan pioneerit Suomessa. (The Pioneers of the Human Relations School in Finland.) Historiallinen aikakauskirja / Historical Review 4, 402–417.
 • Huhtala, Hannele & Parzefall, Marjo-Riitta (2007). A Review of Employee Well-Being and Innovativeness: An Opportunity for Mutual Benefit. Creativity and Innovation Management 16 (3), 299–306.
 • Seeck, Hannele & Kuokkanen, Anna (2007). Ihmissuhdekoulukunta – synty, sisältö ja perintö. (The Human Relations School – The Initial Stages, Content and Legacy.) Työelämän tutkimus 5 (2), 118–137.
 • Seeck, Hannele & Laakso, Aino (2007). Kirjallisuuskatsaus organisaatiokulttuuriteorioihin: mitä ne ovat ja miten niistä on keskusteltu kansainvälisissä ja suomalaisissa tieteellisissä journaaleissa? (Literature Review on Organizational Culture Theories: What They Are and How They Have Been Discussed in International and Finnish Scientific Journals?) Hallinnon tutkimus / Administrative Studies 26 (2), 13–32.
 • Seeck, Hannele & Järvelä, Simo (2007). Katsaus taylorismin saapumisesta Suomeen ja sen asemasta työnjohtokoulutuksen osana 1910–1950. (Historical Review of the Emergence of Taylorism in Finland and Its Status in Management Training.) Työelämän tutkimus 5 (3), 251–259.
 • Huhtala, Hannele & Parzefall, Marjo-Riitta (2006). Innovatiivisuus ja aikapaine tietotyössä. (Employee Innovativeness and Time Pressure in information work.) Työ ja Ihminen / People and Work 20 (2), 149–157.
 • Huhtala, Hannele & Laakso, Aino (2006). Kirjallisuuskatsaus johtamisen rakenneanalyyttiseen paradigmaan. (Literature Review on Structural Analysis.) Hallinnon tutkimus / Administrative Studies 25 (4), 4–18.

Peer-reviewed conference papers

Articles in edited books and other scientific writings

 • Seeck, Hannele (2009). Johtamisopit ja niiden leviäminen. (On the dissemination of Management Paradigms and Thought.) In Jukka Kiuru (ed.) Johtamisen perusteet. (The Basics of Management) Helsinki: National Defence University, p. 36–48.
 • Laakso, Aino (2009). Johtamisoppien historiaa eri maissa. Kirja-arvio. (History of management paradigms in different countries. Book review.) Konsepti: Toimintakonseptin uudistajien verkkolehti 5 (1) Helsinki: Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimuskeskus.
 • Seeck, Hannele and Parzefall, Marjo-Riitta (2008). Johtaja innovatiivisuuden tukijana: työyhteisöviestinnän rooli. (Manager and Supporting of Innovations: The Role of Organizational Communications.)  In Aula, Pekka (ed.) Kivi vai katedraali. Organisaatioviestintä teoriasta käytäntöön. (Organizational Communications: From Theory to Practice.) Helsinki: Infor Oy, p. 191–211.
 • Lindström, Kari, Ervasti, Jenni and Huhtala, Hannele (2007). Työorganisaatiot ja johtaminen. (Work organizations and leadership.) In Kauppinen T, Hanhela R, Heikkilä P, Kasvio A, Lehtinen S, Lindström K, Toikkanen J, Tossavainen A, (eds.) Työ ja terveys Suomessa 2006. (Work and Health in Finland 2006.) Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, p. 104–120.
 • Huhtala, Hannele (2006). Organisaatiotutkimuksen nykysuuntauksia. (Current Trends in Organizational Research.) In Kivistö, S., P. Ahola, K. and Vartia, M. (eds.) Työterveyspsykologia. (Occupational Health Psychology.) Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, pp. 78–83.

 

 

 

 

Copyright © Hannele Seeck