Pääsivu
| Tutkimustulokset | Julkaisut | Tutkimusryhmä | Yhteystiedot | In English
 

 

Hankkeessa tuotetut julkaisut

Tieteelliset monografiat

 • Seeck, Hannele (2008). Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin. Gaudeamus: Helsinki. (p. 398)

Artikkelit vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa

 • Seeck, Hannele & Kuokkanen, Anna. Management Paradigms in Finnish Journals and Literature between 1921 and 2006. Business History 52 (2), 306-336.
 • Seeck, Hannele & Parzefall, Marjo-Riitta. Direct or Indirect Control? From HRM to Psychological Contracting. The International Journal of Human Resource Management (tulossa).
 • Seeck, Hannele & Laakso, Aino (2010). The Adoption of Management Paradigms in Finnish Management Research 1937-2007. Journal of Management History 16 (2), 174-194.
 • Kuokkanen, Anna, Laakso Aino & Seeck Hannele (2010). Management Paradigms in Personnel Magazines of the Finnish Metal and Forest Industries. Journal of Management History 16 (2), 195-215.
 • Seeck, Hannele & Laakso, Aino (2010). Adoption of Managerial Ideologies in Finnish Academic Management Education 1960-2007. Journal of Organization and Management History 5 (1), 37-64.
 • Seeck, Hannele & Parzefall, Marjo-Riitta (2008). Employee Agency: Challenges and Opportunities for Psychological Contract Theory. Personnel Review 37 (5), 473–489.
 • Parzefall, Marjo-Riitta, Seeck, Hannele & Leppänen, Anneli (2008). Employee Innovativeness in Organizations: A Review on the Antecedents. Finnish Journal of Business Economics 2, 165–182.
 • Seeck, Hannele & Eräkivi, Ossi (2008). Rationaalista vai normatiivista ideologiaa? Johtamisoppien käyttö vuosikatsauspuheessa Suomen perusteollisuudessa 1980–2005. Hallinnon tutkimus 27 (2), 13–35.
 • Anna Kuokkanen & Hannele Seeck (2008). Ihmissuhdekoulukunnan pioneerit Suomessa. Historiallinen aikakauskirja 4, 402–417.
 • Huhtala, Hannele & Parzefall, Marjo-Riitta (2007). A Review of Employee Well-Being and Innovativeness: An Opportunity for Mutual Benefit. Creativity and Innovation Management 16 (3), 299–306.
 • Seeck, Hannele & Kuokkanen, Anna (2007). Ihmissuhdekoulukunta – synty, sisältö ja perintö. Työelämän tutkimus 5 (2), 118–137.
 • Seeck, Hannele & Laakso, Aino (2007). Kirjallisuuskatsaus organisaatiokulttuuriteorioihin: mitä ne ovat ja miten niistä on keskusteltu kansainvälisissä ja suomalaisissa tieteellisissä journaaleissa? Hallinnon tutkimus 26 (2), 13–32.
 • Seeck, Hannele & Järvelä, Simo (2007). Katsaus taylorismin saapumisesta Suomeen ja sen asemasta työnjohtokoulutuksen osana 1910–1950. Työelämän tutkimus 5 (3), 251–259.
 • Huhtala, Hannele & Parzefall, Marjo-Riitta (2006). Innovatiivisuus ja aikapaine tietotyössä. Työ ja Ihminen 20 (2), 149–157.
 • Huhtala, Hannele & Laakso, Aino (2006). Kirjallisuuskatsaus johtamisen rakenneanalyyttiseen paradigmaan. Hallinnon tutkimus 25 (4), 4–18.

Vertaisarvioidut konferenssipaperit

Luvut kirjoissa ja muut tieteelliset kirjoitukset

 • Seeck, Hannele (2009). Johtamisopit ja niiden leviäminen. Teoksessa Jukka Kiuru (toim.) Johtamisen perusteet. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, s. 36–48
 • Laakso, Aino (2009). Johtamisoppien historiaa eri maissa. Konsepti: Toimintakonseptin uudistajien verkkolehti 5 (1) Helsinki: Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimuskeskus.
 • Seeck, Hannele & Parzefall, Marjo-Riitta (2008). Johtaja innovatiivisuuden tukijana: työyhteisöviestinnän rooli. Teoksessa Aula, Pekka (toim.) Kivi vai katedraali. Organisaatioviestintä teoriasta käytäntöön. Helsinki: Infor Oy, 191–211.
 • Huhtala, Hannele (2006). Organisaatiotutkimuksen nykysuuntauksia teoksessa. In Kivistö, S., P. Ahola, K. and Vartia, M. (toim.) Työterveyspsykologia. Helsinki: Työterveyslaitos, 78–83.

 

 

 

 

Copyright © Hannele Seeck